top of page

ג'ונאם

decor.png
decor.png
decor.png

ג'ונאם זו אני

ואני זה ג'ונאם

(שאגב, גם שם החיבה שלי)

ג'ונאם זה קודם כל-שדה.

שדה רחב ומגוון של ביטוי,

ג'ונאם זה היצירה שלי, התשוקה שלי.

 

ג'ונאם בפרסית זה - יקרה שלי, הלב שלי…

 

שמי דנה אבישר

אני צורפת, יוצרת,

חוקרת מוזיקה,

חומר, רוח

ואת החיים.

אני אם ורעיה

ומעל הכל אני מהות מתפתחת וסקרנית...

 

מי שמכיר את ג'ונאם

יכול לזהות את מקורות ההשראה

הנובעים מחיבור לתרבויות עתיקות,

ולסמלים.

רמיזה וקריצה מן העבר

יד ביד עם עתידנות בהווה.

אני אוהבת את הדינמיות בחומר הגולמי והתמים

ואני משלבת אותו באופנים שונים.


 

bottom of page